Annonse
Ny mulighet: Se debatten om fri kunst i opptak. 
Gikk du glipp av den?

Se debatten om fri kunst

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

 

Er kunsten fri i 2020?

Den kunstneriske friheten er stadig mer utsatt og truet i verden. Onsdag kveld gikk debatten om hvem som definerer kunst- og kulturinstitusjonenes samfunnsansvar og grenseoppgangene mellom det offentliges utviklerrolle når det gjelder å sikre et fritt og uavhengig kulturliv.

Programmet for onsdagen finner du her.

Hva er Fri Kunst?

Fri Kunst er et nettverk av kunstnere, kunst- og kulturinstitusjoner og -organisasjoner som står sammen for å bidra til at kunstnere og institusjoner skal få skape og utøve kunsten sin fritt: Fritt i ytringsfrihetens navn, og fritt fra trusler og forfølgelse. Nettverket fremholder at kunstnerisk frihet er en grunnleggende rettighet og forutsetning for et fritt og demokratisk samfunn.

Denne debatten er en del av det årlige Fri Kunst-programmet, og presenteres i samarbeid med Norsk kulturforum og Norsk teater- og orkesterforening. Flere Fri Kunst-arrangementer går av stabelen mellom 2. og 8. mars i år.

Se hele Fri Kunst-programmet her.

Annonse
Annonse
Annonse