Annonse
I 2009 inngikk Kopinor og Nasjonalbiblioteket avtalen om Bokhylla. Avtalen sikrer at rettighetshavere blir betalt for at Nasjonalbiblioteket tilgjengeliggjør verkene digitalt. Men på grunn av uenigheter mellom opphaver- og utgiverorganisasjoner, har ikke Kopinor utbetalt vederlag til rettighetshavere siden 2018. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Rettighetshavere med verk i Bokhylla har ikke fått betalt på to år

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

Rettighetshavere omfattet av Bokhylla-avtalen, inngått mellom Nasjonalbiblioteket og Kopinor, må fremdeles vente på utbetalt vederlag.

Den samlede summen er 27 millioner kroner.

Pengene kan ikke deles ut før fordelingsnøkkelen er klar, forteller administrerende direktør Yngve Slettholm i Kopinor.

– Det er selvfølgelig beklagelig for dem som venter på pengene, og at de blir stående ubrukt på en konto hos oss. Vi eksisterer for å fordele pengene videre til rettighetshaverne, både individuelle og organisasjoner. Det er vår oppgave å få midlene ut og tilbake til kulturlivet. Men vi kan altså ikke få dem ut før det er avklart hvordan fordelingsnøkkelen skal se ut, sier han.

Bokhylla-avtalen ble vedtatt mellom Kopinor og Nasjonalbiblioteket i 2009. Den sikrer at rettighetshavere får betalt for innkjøpte bøker til Nasjonalbiblioteket som blir tilgjengeliggjort på nett. Hvert år får rettighetshaverne normalt sett utbetalt en sum for at bøkene er tilgjengelig digitalt gjennom Nasjonalbibliotekets databaser. Kopinor samler og deler ut inntektene på vegne av sine 22 medlemsorganisasjoner, som består av rettighetshavere på både utgiver- og opphaversiden.

Forhandler om nye fordelingsnøkler

Medlemsorganisasjonene i Kopinor ble enige om at vederlagene skulle deles ut etter midlertidige fordelingsnøkler, basert på modeller fra papirkopieringens tid. Men i lyset av digitaliseringen, har det oppstått nye argumenter for å endre fordelingsnøklene.

– Uenighetene går i hovedsak ut på hvor stor andel utgiverne skal ha, og hvor stor andel opphaverne skal ha, forteller Slettholm.

LOVER PENGER: Utbetalingene fra Bokhylla-avtalen vil komme i løpet av året, sier administrerende direktør Yngve Slettholm i Kopinor. Foto: Finn Ståle Felberg

Av de totalt 22 medlemsorganisasjonene, er fem utgiverforeninger: Den norske Forleggerforeningen, Musikkforleggerne, Norsk tidsskriftforening, Fagpressen og Mediebedriftenes landsforening. Resten av foreningene representerer i hovedsak enkelte rettighetshavere.

Slettholm opplyser at de tre utgiverforeningene som representerer pressen, ikke er en del av forhandlingene fordi de ikke har rettigheter til noen verk i Bokhylla.

Låste forhandlinger

Det har hele tiden vært planen at fordelingsnøklene skulle reforhandles, men nå har altså forhandlingene gått i lås.

– Inntil nå har man vært redd for å binde seg til en fordelingsnøkkel fordi man ikke visste hvordan den digitale utviklingen kom til å se ut. Det er egentlig forståelig at dette har tatt lang tid fordi det er såpass vanskelig, sier Slettholm.

Fordi Bokhylla-avtalen er den eneste av sitt slag, kan den endelige avtalen legge føringer for lignende avtaler i en bransje hvor stadig flere digitale bøker og verk skal over fra papir. Det har gjort forhandlingene enda mer tilspisset.

– Man er engstelig og vil ikke gi fra seg en promille i forhandlingene fordi det kan føre til konsekvenser i neste sving, sier Slettholm som understreker at Kopinor ikke har en aktiv del i forhandlingene.

– Dette er fullt og helt en konflikt mellom organisasjonene våre, sier han.

Etter to år med forhandlinger mellom medlemsorganisasjonene, skulle saken behandles i voldgiftsretten i mars. Men på grunn av koronakrisen, har saken blitt flyttet til august.

– Forhandlingene løftes nå til en uavhengig instans som skal avgjøre dette, forteller han.

Vil ikke utbetale forskudd

Over 700 individuelle mottakere og flere organisasjoner venter nå på utbetalinger for de to siste årene.

– Kunne man ha utbetalt et forskudd og deretter avregnet i etterkant?

– Det ville blitt forferdelig komplisert fordi det er såpass mange små beløp, og vi ville risikert å måtte kreve tilbake utbetalinger. De administrative kostnadene ville dessuten langt overstige nytten ved det, så vi er nødt til å vente på fordelingsnøklene istedenfor å gjennomføre en midlertidig fordeling. Saken blir avgjort nå, og pengene vil bli fordelt i løpet av året, sier Slettholm.

Vederlagene utbetales vanligvis kvartalsvis, og siste utbetaling er 15. desember.

– Vi håper at utbetalingene kommer allerede i oktober, legger han til.

Bokhylla

Kopinor er en organisasjon som består av totalt 22 medlemsorganisasjoner som representerer utgivere og opphavere. Kopinor forhandler og inngår avtaler om bruk av åndsverk på vegne av organisasjonene.

Bokhylla er en egen avtale inngått mellom Nasjonalbiblioetket og Kopinor på vegne av sine medlemsorganisasjoner. Avtalen gir tillatelse til å legge ut bøker i fulltekst på internett. 1. februar 2018 var det registrert 272.994 bøker med utgivelsesår frem til år 2000. Nasjonalbiblioteket betaler Kopinor for tilgang til innholdet, mens Kopinor deretter fordeler inntektene til de forskjellige rettighetshaverne.

Annonse
Annonse

Bokhylla

Kopinor er en organisasjon som består av totalt 22 medlemsorganisasjoner som representerer utgivere og opphavere. Kopinor forhandler og inngår avtaler om bruk av åndsverk på vegne av organisasjonene.

Bokhylla er en egen avtale inngått mellom Nasjonalbiblioetket og Kopinor på vegne av sine medlemsorganisasjoner. Avtalen gir tillatelse til å legge ut bøker i fulltekst på internett. 1. februar 2018 var det registrert 272.994 bøker med utgivelsesår frem til år 2000. Nasjonalbiblioteket betaler Kopinor for tilgang til innholdet, mens Kopinor deretter fordeler inntektene til de forskjellige rettighetshaverne.

Annonse