Annonse
Denne delen av forhandlingene med KS har vært til glede for de turnerende kunstnerne, skriver Creo i en pressemelding. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Øker honorarer til DKS-utøvere

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

 

Til tross for et enstemmig nei til en ny lønnsavtale for kunstnere i Den kulturelle skolesekken (DKS), øker Kommunenes interesseorganisasjon (KS) honorarsatsene som et plaster på såret.

Det var i fjor høst at Creo – forbundet for kunst og kultur sendte brev til KS og ba om lønnsforhandlinger for kunstnere i DKS.

I forrige uke var svaret fra KS klart: KS sin tariffavtale skal ligge til grunn når kunstnere lønnes for oppdrag gjennom DKS, og det skal ikke opprettholdes noen ny særavtale.

Ballade og Musikkultur har også omtalt saken.

Som et plaster på såret har kunstnerhonorarene nå fått en økning på åtte prosent, en økning som ligger langt over det forventede 3,3 prosent. De nye satsene trer i kraft i august 2020:

  • Oppdragstaker honoreres med minst 5.016 kroner per formidlingsdag

  • Møter/prøver og preproduksjonsarbeid honoreres med 697 kroner per time

Glede for turnerende kunstnere

Den forrige satsen ble forhandlet frem i 2015, og lå på 3.508 kroner per formidlingsdag. De siste fem årene har altså den totale veksten i honorarsatsene vært på 43 prosent – noe som er langt over lønns- og prisvekst i samfunnet ellers.

I fjor var den generelle lønnsøkningen på 3,6 prosent.

«Ser vi på utviklingen i dagshonoraret siden vi i Creo fikk ansvaret for forhandlingene, kan vi nok si at denne delen har vært til glede for de turnerende kunstnerne,» skriver Creo i en pressemelding.

Annonse
Annonse
Annonse