Annonse
Foto: Frank May / NTB scanpix

Norske stiftelser delte ut 5,8 milliarder kroner i fjor

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

 

Kultur og idrett er de største målgruppene. Det gjelder både hvilke aktiviteter stiftelsene driver med og hvilke formål som får penger.

– Undersøkelsen viser at stiftelsene er med på å drive samfunnet framover, sier avdelingsdirektør Siw Heggedal Longvastøl i Stiftelsestilsynet.

Fire millioner dugnadstimer

Nær 100.000 nordmenn bidrar som frivillige, viser den første kartleggingen som er gjort over frivillig innsats blant stiftelsene. Til sammen utførte de fire millioner dugnadstimer i fjor.

– Vi ser at kultur peker seg spesielt ut, og stiftelsene driver aktivitet innenfor blant annet museum, kulturvern og festivaler. Dette illustrerer hvor viktige stiftelser er for Kultur-Norge, sier Longvastøl.

Også innenfor sektoren samfunn, utvikling og sosiale tiltak er det mange frivillige som bidrar. Her kan det gjerne være allmennyttige formål, aktivitetstilbud, som fritidstilbud eller leirer, samt integrering og inkludering av ulike grupper.

Det er også mange stiftelser som har aktiviteter innenfor barnehage, opplæring og utdanning, bolig og eiendom og helse-, omsorgs- og sosialtjenester.

– Undersøkelsen viser at stiftelser er et viktig supplement til det offentlige på flere områder, mener Longvastøl.

Mer penger

Utdeling til ulike formål har økt kraftig siden 2014, da 4 milliarder kroner ble fordelt.

– Dette er en stor økning, og det viser at norske stiftelser er en stadig større økonomisk kraft i samfunnet. Trenden er at det blir færre stiftelser i Norge, men på samme tid blir stiftelsene større i form av at de har mer egenkapital, sier Longvastøl.

Kultur og idrett er de største mottakerne med til sammen 1,7 milliarder kroner. Noen aktiviteter peker seg ut, som museum, kulturvern og festivaler.

– Dette kan være alt fra konserter og museum til fritidstilbud rettet mot barn og unge. Dette er viktige bidrag i mange lokalsamfunn, mener Longvastøl.

Det deles også ut mye til humanitært arbeid og bistand (1,3 milliarder kroner) og forskning (800 millioner kroner).

Ulike formål

En stiftelse er et selskap uten eiere, og det er opprettet for å realisere et eller flere bestemte formål. Det er til sammen registrert 6.500 stiftelser her i landet.

Mange stiftelser har aktivitet som formål, og de driver ulike typer aktiviteter. Av de 4.525 som svarte på undersøkelsen fra Stiftelsestilsynet, oppga 1.800 at de er rene aktivitetsstiftelser, altså stiftelser som bare driver med aktivitet.

Men det finnes også andre typer stiftelser. Noen er utdelingsstiftelser, som kun deler ut penger. Andre er holdingsstiftelser, som realiserer formålet i form av eierskap i bedrifter eller holding, og atter andre er kombinasjonsstiftelser som også kan drive aktivitet.

Annonse
Annonse
Annonse