Kyle Head / Unsplash

Kulturrådet støtter kulturprosjekter som tilpasser seg korona-pandemien

Publisert: 25. mars 2020 kl 13.35
Oppdatert: 25. mars 2020 kl 13.35

– Vi ser hvordan kulturlivet tilpasser seg og finner nye måter å formidle og kommunisere med publikum på, sier rådsleder Lars Petter Hagen, og legger til:

– Nå etablerer rådet en egen, tverrgående tilskuddsordning for å stimulere til nye måter å produsere og formidle kunst og kultur på i den pågående krisen.

Ordningen skal bidra til produksjon og formidling innenfor visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, kulturvern samt tidsskrift og kritikk.

Ordningen retter seg mot både kunstnere, kunstnergrupper, arrangører og formidlingsarenaer.

«Digitale produksjons- og formidlingsformer står sentralt, men man kan også få tilskudd til nye fysiske formidlingsmåter så lenge man opprettholder myndighetenes krav til smittevern», heter det videre.

Ordningen vil ha tilbakevirkende kraft, slik at også prosjekter som er utviklet eller gjennomført etter at regjeringen innførte restriksjoner for arrangementer og arenaer 12. mars kan søke.

Formell utlysning, retningslinjer og søknadsskjema vil bli avklart i rådsmøtet neste uke, og Hagen sier den nye ordningen kan bli utvidet dersom det viser seg at behovet er større enn antatt.

Saken fortsetter under annonsen

Ledige stillinger – kulturjobb