Annonse
Kulturrådet skal se på hvordan koronakrisen påvirker kultursektoren og hvilke tiltak som kan bidra til å avhjelpe situasjonen, sier Kristin Danielsen. Foto: Ilja Hendel

Kulturrådet skal analysere koronakonsekvenser

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

12. mars iverksatte regjeringen en rekke tiltak for å forsøke å stanse spredningen av koronaviruset. Et av tiltakene var å forby kulturarrangementer og mange i kultursektoren mistet dermed sitt inntektsgrunnlag over natta.

– Alle museer, teatre og festivaler er nå stengt og ingen artister eller kompanier kan reise noe sted. Hvordan påvirker dette kultursektoren og hvilke tiltak kan bidra til å avhjelpe situasjonen? Dette er noen av spørsmålene vi skal se på når vi nå setter i gang dette analysearbeidet sammen med Menon Economics. De har lang erfaring med å vurdere effekten av ulike typer kriser og jeg har store forhåpninger til dette samarbeidet, sier Kulturrådets direktør, Kristin Danielsen.

Kulturnæringen hardt rammet

Menon Economics er et samfunnsøkonomisk og næringsøkonomisk senter for forskning og analyse, og har siden koronakrisen inntraff levert åtte rapporter og notater som omhandler effekten regjeringens tiltak har på næringslivet. Leo A Grünfeld, som leder Menons korona-gruppe, er opptatt av at inntektsfall i en del av næringen påvirker hele næringskjeden:

– Kulturnæringen er, sammen med reiselivsnæringen, den næringen som er hardest rammet av koronakrisen, sier Grünfeld. Hvordan påvirker forbudet mot kulturarrangementer kulturproduksjonen og apparatet rundt, og hva skal til for at sektoren overlever dette svært omfattende inntektsbortfallet? Slike ringvirkningsanalyser i kulturøkonomien er noe av det vi ønsker å se på i dette prosjektet.

Samarbeid med BI:CCI

Professor Anne Britt Gran ved BI:CCI har samarbeidet med Menon Economics om en rekke forsknings- og analyseprosjekter, deriblant en kartlegging av kreativ næring i Norge for perioden 2008-2014. Gran har lang erfaring med forskning på kultursektoren og skal bidra inn i prosjektet: - Dette blir en svært viktig, men krevende analyse, sier Gran. Selv om de endelige konsekvensene er uklare er det overveiende sannsynlig at koronakrisen vil prege kultursektoren i lang tid fremover.

Assisterende dekan Terje Gaustad (film, musikk og kulturpolitikk) og stipendiat Peter Booth (museum, kulturvern og sosiale medier) bidrar også inn i prosjektet fra BI:CCI.

Annonse
Annonse
Annonse