Annonse
Konsert på Rockefeller i Oslo under pandemien. Mange konsertarrangører har ennå ikke fått svar på sine søknader om kompensasjon hos Kulturrådet. Foto: Heiko Junge / NTB
Krisepakkene for kulturlivet

– Kulturrådet bør stole på at søknadene er riktige

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

 

Kulturrådet har fått kritikk fra kulturorganisasjoner og konsertarrangører for sin behandling av søknader om midler fra stimuleringsordningen. For en uke siden var 180 av søknadene behandlet – rundt 20 prosent av alle søknadene.

– Vi setter nå inn ekstra saksbehandlere for å øke tempoet ytterligere. Vi behandler søknadene i den rekkefølgen de kom inn, men det er vanskelig å gi et eksakt tidspunkt på når behandlingen vil være ferdig. Søknadene er forskjellige og tar ulik til å behandle, samtidig som vi tar imot nye søknader helt frem til 1. desember, sa seksjonsleder i Kulturrådet, Guri Langmyr Iochev, som leder saksbehandlingsteamet som behandler søknadene til stimuleringsordningen.

Nå kritiseres også Kulturrådet for søknadsbehandlingen til kompensasjonsordningen. Det vises til at andre organisasjoner har håndtert søknadene bedre, og har mer effektive rutiner.

Creo-leder Hans Ole Rian kritiserer Kulturrådets søknadsbehandling. Foto: Creo

Leder i kunstnerorganisasjonen Creo, Hans Ole Rian, mener mangel på tillit er én av årsakene til at Kulturrådet ikke har lyktes med sin søknadsbehandling. Han peker på at Lotteri- og stiftelsestilsynet, som forvalter søknadene til frivilligheten, har lyktes langt bedre. Per 25. november hadde tilsynet behandlet søknader til mer enn 3200 arrangementer, og første utbetaling vil skje om kort tid.

Byråkratene i Kulturrådet har etter det vi har fått tilbakemeldinger om tidvis gitt forskjellige svar, og også noen ganger uriktige svar

– Jeg, og flere med meg, mener at Kulturrådet har vært for lite sjablongmessig i sin søknadsbehandling, og at Lotteri- og stiftelsestilsynet i sterkere grad har stolt på at søknadene har vært riktige og reelle. Vi har meldt at Kulturrådet burde gjort det samme, og heller ryddet opp i eventuelle uriktige tildelinger i etterkant. Vi har også sett at strukturen på tilbakemeldinger har vært noe slett. Byråkratene i Kulturrådet har etter det vi har fått tilbakemeldinger om tidvis gitt forskjellige svar, og også noen ganger uriktige svar. Vi mener at Kulturrådet burde satt opp bedre strukturer, fanget opp innspill og spørsmål samt svart ut dem kollektivt på hjemmesidene sine, sier Hans Ole Rian.

– Mangel på dokumentasjon

Seniorrådgiver i Kulturrådet, Thomas Hansen, forklarer at behandlingen av søknader til kompensasjonsordningen tar lang tid, blant annet på grunn av at mange søknader mangler dokumentasjon.

Seniorrådgiver Thomas Hansen i Kulturrådet. Foto: Marta Anna Løvberg.

– Mer enn 1100 bevilgninger gikk ut samme dag som ESA-godkjenningen var klar. Samtidig foretar vi en ekstra gjennomgang av de ca 230 søknadene som var på mer enn én million kroner. Her ser vi at det er store variasjoner i søknadene, og søkerne er bedt om å sende inn ekstra dokumentasjon. Denne går vi nå gjennom i samarbeid med ekstern revisor, men i flere av sakene er det store mengder dokumentasjon som gås gjennom, så det tar dessverre en del tid. Foreløpig er 78 av disse søknadene ferdigbehandlet, sier Hansen.

 Når det gjelder stimuleringsordningen har Kulturrådet fått opp tempoet på saksbehandlingen, og har økt bemanningen, forteller Hansen.

– Vi har økt bemanningen på saksbehandlerteamet, og behandler nå mellom 100 og 150 søknader hver dag. Det betyr at de fleste ikke trenger å vente mer enn noen dager før de får svar. Men også her er det forskjell på søknadene, og noen vil ta lengre tid enn andre. Per i dag er det kommet inn 1189 søknader, og 796 er ferdigbehandlet, forteller han.

– Fornøyd med søknadsbehandlingen

Marianne Alværen Torset er seniorrådgiver i Lotteritilsynet, og områdeansvarlig for tilskudd. Hun forteller at Lotteritilsynet er fornøyd med prosessen de har vært igjennom.

– I dag er vi svært fornøyd med det vi har gjort. Det har vært krevende, men pengene har kommet raskt nok ut. Vi har heller ikke fått noen andre signaler fra sektoren, sier hun.

Marianne Alværen Torset i Lotteritilsynet er fornøyd med søknadsbehandlingen. Foto: Lotteri- og stiftelsestilsynet v/ Bjørn Leirdal

Torset presiserer at tilsynet har god erfaring fra tidligere ordninger. Disse har vært omfattende, med mye saksbehandling og store beløp involvert.

For søknadene om krisepakkene var det viktig å få opp elektroniske søknadsskjemaer som fungerte. Det var krevende, men tilsynet prioriterte dette høyt, selv om det var mye jobb.

– Vi vurderte stadig søknadsmassen. Det handlet om å finne den rette balansen mellom rask utbetaling og tilfredsstillende kontrollnivå. Vi tok ut en del i forkontroller, men har hovedsaklig hatt fokuset på rask utbetaling. Så fikk vi heller gjøre etterkontroller senere, forteller Torset.

Til tross for dette ble rundt 100 millioner kroner avslått i løpet av behandlingen av krisepakke 1. Lotteritilsynet har delt opp søknadene i tre krisepakker. I dag jobber de med den tredje.

– Det var behov for kontroll, særlig når det var søkt om store beløp. Det er en kombinasjon av risikovurdering og vesentlighetsvurdering, men beløpet er alltid sentralt, forklarer hun.

– Beløpene betales ut i puljer. Det har vi god erfaring med fra krisepakke 2, avslutter Torset.

Annonse
Annonse
Annonse