Annonse
Teatersjef ved Rogaland Teater, Glenn André Kaada. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Rogaland Teater

Formidabel vekst i godtgjørelsen til teatersjefen

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

 

I regjeringens eierberetning, som er en oversikt over selskaper staten har en eierandel i, kommer det frem at det er store forskjeller i godtgjørelser hos lederne i selskaper innen kultursektoren.

Teatersjef ved Rogaland teater, Glenn André Kaada, var i 2019 oppført med hele 17 prosent økning i sine godtgjørelser. Lønnsøkningen var på tre prosent. Økningen i godtgjørelser lå langt over snittet blant de andre kulturinstituasjonene, som var en økning på 2,2 prosent i godtgjørelser.

– Uriktige tall

Kaada henviser til administrasjonssjef ved teatret, Asle Wettergreen. Han forklarer at ulik rapportering av pensjonskostnadene er årsaken til den tilsynelatende formidable veksten.

– I 2019-tallene er pensjonskostnaden tatt med, men den ble ikke rapportert i 2018, sier han.

Årsaken til dette skal være uklarhet i definisjonen av pensjonsbegrepet. Ifølge Wettergreen er kostnad og premie ikke det samme, og det er derfor egentlig umulig å beregne pensjonskostnaden for den enkelte på grunn av  endringer i ytelsesordningen som ikke er på individnivå.

Øyvind Eide

– Etter enighet med Kulturdepartementet rapporterer vi heretter innbetalt premie, og ser bort fra kostnadselementet, utdyper han.

I årets rapportering har Rogaland teater også inkludert pensjonspremien for 2018, for å få reelle sammenlignbare tall. Dette har de rapportert til departementet for 2019.

– Det betyr at den reelle veksten i totale godtgjørelser er 2,1 prosent, og ikke 17 prosent, slik det står i rapporten, hevder Wettergreen.

Moderat lønnsvekst

I eierberetningen ser vi at kulturinstitusjonene har hatt en moderat vekst i lønn og godtgjørelser for 2019.

Statens eierberetning – kulturselskaper, der staten har eierandel

 

 

Annonse
Annonse
Annonse