Annonse
Sparebankstiftelsens direktør André Støylen er usikker på om stiftelsen vil få det forventede utbyttet på 1,2 millioner kroner fra DNB. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Sparebankstiftelsen

– Årets inntekter er meget usikre

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

 

800 millioner kroner gikk fra Sparebankstiftelsen DNB til såkalte «gode formål» i 2019. Målt i tildelinger er Sparebankstiftelsen DNB den klart største av de 33 stiftelsene i Norge.

Stiftelsen støtter tiltak innen kunst og kultur, nærmiljø og kulturarv, natur og friluftsliv, samt idrett og lek.

I fjor gikk 136 millioner kroner til investeringer i kunst til museer og instrumenter til musikere. Summen ble fordelt på 14 kunstverk til 60 millioner kroner og 16 strykeinstrumenter til totalt 71 millioner kroner.

Men på grunn av koronakrisa, fall i aksjemarkedet og usikkerhet knyttet til utbytter fra DNB, er Sparebankstiftelsen nå usikre på hva som blir summen for investeringsrammen i kunst og instrumenter i år.

–  Ny investeringsramme for kunst og instrumenter vil bli utsatt til DNB-utbyttet er avklart. Store tildelinger som går over flere år vil også kunne bli utsatt. Ut over dette ønsker stiftelsen så langt som mulig å opprettholde det planlagte aktivitetsnivået for 2020, selv om årets inntekter nå er meget usikre, sier Sparebankstiftelsens direktør André Støylen i en pressemelding.

Usikre på utbytte

Kulturplot har skrevet om at flere av landets sparebankstiftelser vurderer å skyve på utbetalinger til kulturlivet og andre frivillige formål som følge av koronakrisen. Reaksjonen kom etter at Finansdepartementet rådet banker og forsikringsselskaper om å utbetale utbytte med måtehold i slutten av forrige uke. Beskjeden fra stiftelsens leder Anders Bjørnsen for kunst og kultur var at «situasjonen er utrolig uheldig for kulturlivet».

– Som nest største eier i banken har vi forståelse for at DNB avventer å beslutte utbyttet. Men konsekvensen er at stiftelsen ikke mottar 1,2 milliarder kroner i mai, slik forventningen var. Gjennom bruk av egne finansplasseringer ønsker vi likevel å opprettholde tildelingene i 2020 omtrent på nivå med fjoråret, sier Støylen.

Stiftelsen eier 8 prosent av DNB.

Deler ut til tiltak lokalt og nasjonalt

I tillegg til de 136 millionene til kunst og musikkinstrumenter, innvilget stiftelsen i fjor 1411 av over 4000 søknader. 609 millioner kroner ble utbetalt til prosjekter lokalt i Østlandsområdet og tiltak av nasjonal betydning.

Sparebankstiftelsen DNB drifter også kulturhuset Sentralen i Oslo – som fikk 55 millioner kroner til aktiviteter.

Annonse
Annonse
Annonse