Annonse
Illustrasjonsfoto. Foto: Dreamstime

Kulturbransjen får metoo-merke

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

 

Likestillingsinitiativet Balansekunst har på oppdrag fra Kulturdepartementet utviklet Balansemerket. Dagsavisen har omtalt saken.

Balansemerket kan tildeles kulturaktører som tilfredsstiller tre krav:

  • Retningslinjer og praksis mot seksuell trakassering
  • Opplæring internt om risiko og oppfølging
  • Kontinuerlig evaluering og rutiner for oppfølging av arbeidet mot trakassering

– Kulturfeltet er i en særstilling, med mange risikofaktorer som gjør at kulturfeltet er ekstra utsatt for seksuell trakassering: Uklare rollefordelinger mellom produsent og utøver, mye midlertidighet som kan gi skjeve maktforhold. En kunstner skal i manges øyne «sprenge grenser». Det er viktig at også kunstnerne får sette grenser for uønsket oppmerksomhet, sier styreleder i Balansekunst, Guro Kleveland, til Dagsavisen.

Balansekunst er et samarbeid mellom 70 ulike aktører fra Kultur-Norge. I 2019 fikk foreningen prosjektstøtte til 1,5 millioner kroner og er nå fast inne på kulturbudsjettet for 2020 med en økning til 2,3 millioner kroner i tildelt støtte.

Balansemerket lanseres torsdag 24. oktober.

Annonse
Annonse
Annonse