18 prosent av landets arbeidstakere jobber i Oslo. For kultursektoren er tallet over dobbelt så høyt - 41 prosent av ansatte innen kulturell og kreativ næring jobber i hovedstaden.

Foto

Paul Kleiven / NTB scanpix

Kulturstatistikk

Over halvparten av ansatte i kulturlivet jobber i de største byene

Publisert: 12. desember 2019 kl 10.45
Oppdatert: 12. desember 2019 kl 10.48

Over halvparten av alle ansatte jobbet i 2018 i landets fire største regioner, viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Les hele rapporten her. Tallene for 2019 vil ikke bli tilgjengelig før neste år.

Mens hele 63 prosent av landets kulturarbeidere hadde arbeidsplassen sin i Oslo, Rogaland, Hordaland eller Trøndelag er konsentrasjonen kulturarbeidere i hovedstaden klart størst.

Oslo topper lista

41 prosent av arbeidstakere innen kulturell og kreativ næring hadde arbeidsplassen in i Oslo i 2018. Det tilsvarer 33.000 personer.

Antallet er relativt høyt, spesielt når man ser det i sammenheng med at 18 prosent av alle landets arbeidstakere var ansatt i Oslo i samme periode.

Saken fortsetter under annonsen

Om man ser på alle landets arbeidstakere, var det 3 prosent som har hovedjobben sin innen kulturell eller kreativ næring.

Mangfold varierer

Helt siden 2008 har det vært litt flere kvinner enn menn som jobber innen kulturell og kreativ næring, men kjønnsforskjellene er store innenfor de forskjellige kulturområdene.

For drift av bibliotek, arkiv, museum og andre kulturverksnemnd er 64 prosent kvinner. Innenfor produksjon av film, tv og musikk var prosentandelen kvinner bare 36.

Også kulturansatte med innvandrerbakgrunn varierer på tvers av sektorene. Lavest representasjon av personer med innvandrerbakgrunn finner man innen radio og tv (5,9 prosent), mens det var høyere representasjon innen museumsdrift og selvstendig kunstnerisk arbeid (rundt 13 prosent).

Statistikken fra SSB viser blant annet at:

  • 3 prosent av norske arbeidstagere hadde hovedjobben sin i kulturelle og kreative næringer i 2018

  • 41 prosent av arbeidstakere innen kulturell og kreativ næring hadde jobben sin i Oslo i 2018

  • Statens bidrag til kulturen var på 14 milliarder kroner – 2600 kroner per innbygger – i 2018

  • 0,8 prosent av statsbudsjettet gikk til kultur i 2018

  • Offentlige utgifter til kultur har økt prosentvis siden 2013, men flatet ut noe de siste årene

  • Fylkeskommunale driftsutgifter til kulturformål gikk ned noe mellom 2014 og 2017, men økte i 2018 og endte på 1,6 milliarder kroner

  • Kommunenes netto driftsutgifter til kultur har økt jevnt de siste årene og endte på 12,9 milliarder kroner i 2018

Formålet med SSB-analysen er å gi en samlet oversikt over ulike kulturområder i Norge. Analysen tar blant annet for seg alt fra offentlige utgifter til kultur, sysselsetting, musikk, bibliotek, idrett og barn og unge.

Saken fortsetter under annonsen

Ledige stillinger – kulturjobb