Annonse
Naturlig med svingninger mener direktør i NFI Kjersti Mo om at at kvinneandelen blant mottakerne av NFI-midler går ned fra 52 prosent i 2019, til 46 prosent. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Kvinneandelen blant mottakerne av NFI-midler gikk ned i 2020

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

I Norsk filminstitutts årsrapport for 2020 kommer det frem at kvinneandelen blant mottakerne av NFI-midler går ned fra 52 prosent i 2019, til 46 prosent.

NFI er statens forvaltningsorgan på filmfeltet, og den største finansieringskilden for film og TV i Norge. I filmmeldingen fra 2015 ga Stortinget instruks om å jobbe for 40 prosent kvinner i nøkkelroller – regi, manus, produsent – i tildelinger fra Norsk filminstitutt. NFI har selv satt 50/50 som mål.

Leder i forbundet Norske Filmregissører Marianne Kleven er bekymret for at dette betyr det er mindre fokus på likestilling hos NFI.

Kjersti Mo, som tiltrådte som ny direktør for NFI i november 2019, sier at til Dagsavisen at det ikke stemmer. Måler er fortsatt 50/50, men mener det er naturlig at det svinger litt fra år til år.

Marianne Kleven mener derimot at man kan få misvisende tall for likestillingen hvis man bare putter alle tildelingene i en pott. Hun sier de har bedt NFI om å telle antall kroner, og ikke bare søknader, men at de fortsatt venter på det.

Ser man nærmere på tallene ser man nemlig at NFI nådde målet om 50 prosent tildelinger med prosjekter med kvinner i nøkkelroller for dramaserier, det er derimot bare en liten del av NFIs totale tildelinger. Spillefilm på kino fikk drøyt 60 prosent av midlene for 2020 – og her har bare 36 prosent av tildelingene kvinnelige regissører. På spillefilmmanus er kvinneandelen bare 21 prosent, mens andelen kvinnelige produsenter i tildelingsmassen er på 61 prosent. Dokumentar og tv-drama har generelt høyere kvinneandel blant NFI-tildelingene, men der er midlene langt færre.

Men også kvinneandelen i søkermassen for 2020 gikk ned. Andelen kvinner i hovedroller gikk derimot opp i 2020.

Annonse
Annonse
Annonse