Cappelen Damm Akademiske satser på store tenkere innenfor organisasjon-, økonomi- og administrasjonsfag i ny serie kalt Klassikerserien.
Stian Lysberg Solum / NTB

Fremhever sentrale tenkere og forskere i ny bokserie

Publisert: 3. juli 2021 kl 08.00
Oppdatert: 5. juli 2021 kl 09.25

I Cappelen Damm Akademiskes Klassikerserie blir sentrale tenkere og forskere innenfor organisasjons-, administrasjons- og økonomifag plassert i en større faghistorisk sammenheng. Serien skal bidra til å aktualisere disse tenkerne og vise relevansen de har for samfunnsdebatten i dag, sier redaktør Knut V. Bergem.

Med Klassikerserien stiller de spørsmål som: Hva er de viktigste spørsmålene disse tenkerne prøver å svare på? Hvorfor har de fått den statusen de har fått innenfor organisasjonskunnskapen og økonomifagene? Og på hvilken måte har disse tenkerne satt sitt preg på samfunnsdebatt, politikk og måten vi tenker om økonomi, organisasjoner og arbeidsliv på?

Kan leses av alle

Blant de mange store navnene har Cappelen Damm Akademiske gjort sitt utvalg basert på drøfting blant redaktørene som jobbe med økonomifag og samfunnsfag i forlaget.

– De viktigste kriteriene for utvelgelse er at tenkerne må ha satt et tydelig avtrykk i di ulike økonomiske-administrative fagene, og at de blir hyppig referert til, sier Bergem til KulturPlot.

Blant bøker i serien som allerede har kommet finner vi navn som Max Weber, Zygmunt Bauman og Henry Mintzberg. Videre avslører Bergem at det også vil ta for seg teoriene og meningene til folk som Johan Maynard Keynes, Richard Sennett, Emile Durkheim og Peter Drucker.

Saken fortsetter under annonsen

– Alle bøkene er skrevet av forfattere som er eksperter på de respektive tenkerne, samtidig som de er gode til å skrive og formidle, sier Bergem.

Først og fremst vil likevel disse titlene finne sin plass på pensumlistene på ulike kurs rundt omkring på norske læresteder.

– Samtidig er disse bøkene lett tilgjengelige fremstillinger av helt sentrale tenkere som det stadig vekk henvises til. Serien vil dermed også ha stor interesse for et allment, samfunnsinteressert publikum, mener Bergem.

Mangler kvinnelige tenkere

Bergem innrømmer at det ikke hele tiden var lett å bli enige om hvem som faktisk er de aller viktigste premissleverandørene innenfor de økonomisk-administrative fagene.

– Denne typen serier innebærer jo en form for kanonisering, som alltid er kontroversielt, ikke minst fordi vi har valgt å ta med tenkere som mange kanskje ikke umiddelbart assosierer med økonomi eller organisasjonsfag. Kontakten med fagmiljøene og forskerne som underviser innenfor disse fagene har derfor vært svært viktig når vi har tatt utvalget vårt.

Og å holde samarbeide med fagmiljøene ligger også i planene for fremtiden, når mye tenkere skal velges ut. Da har Bergem et håp om at de også finner noen kvinnelige tenkere til serien.

Saken fortsetter under annonsen

– Vi har slitt med kjønnsbalansen. Foreløpig er det bare menn som er inkludert. Ambisjonen er imidlertid å få inn flere kvinner, og det jobbes iherdig med det nå.

Ledige stillinger – kulturjobb