NFI
Gjenoppbygging av kultursektoren

Sluttrapporten fra gjenoppbyggingsoppdraget utsatt til påske

Publisert: 13. november 2021 kl 08.00
Oppdatert: 13. november 2021 kl 08.00

En delrapport fra gjenoppbyggingsoppdraget vil være klar før jul. Selve sluttrapporten vil være klar før påske.

Tidlig i 2021 fikk Norsk filminstitutt og Kulturrådet i oppdrag fra Kulturdepartementet å kartlegge og analysere konsekvensene av koronapandemien og vurdere virkemidler for å gjenoppbygge kultursektoren. Første delrapport var klar før sommeren, og omfattet en gjennomgang av koronaordningene og en publikumsundersøkelse utført i samarbeid med Norsk publikumsutvikling (NPU).

To delrapporter fra gjenoppbyggingsoppdraget vil være klare før jul. Den første gjelder kunstnernes inntekter og kår under pandemien. Den andre er en kunnskapsoppsummering som tar for seg bredt materiale om pandemiens virkninger på kultursektoren.  Selve sluttrapporten hadde opprinnelig frist ved utgangen av 2021, men er nå utsatt til påsken 2022. Målet er blant annet å sikre et bedre datagrunnlag for å vurdere hva som er hensiktsmessige virkemidler fremover.

Arbeidet gjennomføres i tett dialog med kultursektoren, med flere innspillsrunder underveis.

Les mer om arbeidet og de innkomne innspillene på https://www.kulturradet.no/gjenoppbygging

Saken fortsetter under annonsen

Ledige stillinger – kulturjobb