Vegard Bye bruker grandonkelen Oles historie til å fortelle mer om både familiehistorien og den mexicanske revolusjonen.
Marcos Elihu Castillo Ramirez / iStock

Den mexicanske revolusjonen fortalt gjennom livshistorien til Ole fra Rendalen

Publisert: 26. juni 2021 kl 08.00
Oppdatert: 28. juni 2021 kl 10.50

Hvorfor har du skrevet denne boken?

– Jeg kom over en familiehistorie som mine forfedre hadde holdt skjult, om en «uekte» grandonkel som skulle vise seg å ha hatt en ganske fantastisk livshistorie.

– Delvis er dette et forsøk på «historisk rehabilitering» av en slektning, delvis en anledning til å skrive om en lite kjent begivenhet i Norge: den meksikanske revolusjon (1910-1920).

Hva er de viktigste poengene som kommer frem?

– Familieskammen rundt «lausunger» i et norsk bygdesamfunn på 1800-tallet, alene-ferd til Amerika for en 12-åring, en livsreise fra utstøtelse i Rendalen til toppjobb i Mexicos største multinasjonale selskap, en nordmann med en rolle i den meksikanske revolusjon - som innfallsvinkel til å analysere denne, hovedpersonen belyst gjennom tre andre markante personligheter: en amerikansk super-gründer, en geskjeftig norsk ambassadør-frue, og en meksikansk revolusjonshelt.

– Sammenligning mellom sosialt opprør i Mexico og Norge.

Saken fortsetter under annonsen

– Mysteriet «hvem var egentlig Ole» blir stående uløst, fordi dette er sakprosa og ikke roman.

Hvilke nye synspunkter eller teorier presenteres?

– Et perspektiv er forskjeller mellom sosialt opprør i Mexico og i Norge. Det er en drøfting av hvorfor den meksikanske revolusjonen ikke førte til noen varig samfunnsreform.

Hvilke utfordringer møtte du underveis i arbeidet med bokprosjektet?

– Hovedproblemet var å kunne dokumentere hovedpersonens liv, gjennom research i norske, amerikanske og meksikanske kilder. Bortsett fra et brudebilde fantes ingen minner i hans norske familie. Ved at jeg klarte å oppspore hans meksikanske familie, fikk jeg noen nye holdepunkter.

Hva vil du oppnå med boken?

– Målet er tredelt: (1) rehabilitering av den fantastiske livshistorien til en glemt slektning, (2) sette sosiale opprør i Norge og Mexico opp mot hverandre, (3) fortelle historien om den industrielle revolusjon, illustrert gjennom livet til den samme glemte slektningen.

Saken fortsetter under annonsen

Hva vil du at leseren skal sitte igjen med etter å ha lest den?

– Forhåpentligvis en god følelse av at alt er mulig, selv om utgangspunktet i livet er ganske dårlig. Oppleve en spennende ferd fra et fattig norsk bygdesamfunn via Amerika-utvandring til dramatiske samfunnskamper i et fjernt samfunn som svært få nordmenn hadde noe forhold til på den tida.

Kan du nevne én person du håper leser boken – og hvorfor?

– Det måtte være en ung rendøl med interesse for samfunnsforhold i Latin-Amerikai.

Hvilken bok vil du anbefale andre å lese - og hvorfor?

– Jeg vil si to ganske forskjellige bøker: Edvard Hoems «Bror din på prærien» og de andre bøkene i hans slektskrønike. John Womack «Zapata and the Mexican Revolution». Det er standardverket om den meksikanske revolusjon, skrevet av en Harvard-professor i historie.

Saken fortsetter under annonsen

Hvilken forfatter har betydd mye for deg – og hvorfor?

– Gabriel Gracia Marquez, den fremste formidleren av latin-amerikansk magisk realisme.

Hva er det viktigste du har lært under koronapandemien?

– At alle avhenger av hverandre i vår globaliserte virkelighet. Sannheten om den vaksinen vi alle kjemper om er at «ingen er trygge før alle er trygge».

Hvis du måtte velge?

Jo Nesbø – Karl Ove Knausgård

Espresso – Filterkaffe

Musikk – Podkast

Avis på papir – Avis på nett

Skavlan – Lindmo

Dagens Næringsliv – Klassekampen

Åsne Seierstad – Tor Bomann-Larsen

Lese bok – Høre bok

Sakprosa – Skjønnlitteratur

Film på kino – Film hjemme

Ved sjøen – På fjellet

 

Ledige stillinger – kulturjobb