Annonse
Foto: Ivan Tostrup
«Motstrøms»

Håkon Austbø om livets lys- og skyggesider

Nå er den her! «Motstrøms: Refleksjoner over et musikerliv» er ført i pennen av en av våre viktigste klassiske pianister gjennom snart 60 år, Håkon Austbø.

En tid med lite aktivitet på konsertfronten, forlenget av Covid-perioden, ga Austbø ro og anledning til å skrive en bok som ikke bare rommer et tilbakeblikk på hans livs lys- og skyggesider, men også inneholder kritikk av musikk- og kulturlivet i inn- og utland, og ikke minst konformitetspresset man som utøver blir utsatt for.

Solum Bokvennen

Austbø har gått sine egne veier, valgt repertoar få andre gir seg i kast med, og arbeidet på tvers av kunstarter. Gjennom et langt liv som musiker har Austbø gjort seg mange refleksjoner om blant annet musikkens plass i samfunnet, om hvordan kulturlivet fungerer og hvordan vi forholder oss til natur og miljø.

Han ytrer en genuin frykt for at den klassiske musikken slik vi kjenner den vil dø.

«Den klassiske musikken fortrenges i offentligheten og dette forsterkes av at det finnes lite stoff om sjangeren i media», påpeker Austbø.

Selv har Austbø levd store deler av sitt voksne liv utenfor Norge. Han har hatt rike opplevelser gjennom årene, truffet mange interessante mennesker og bringer med boken vitnesbyrd om en forgangen tid, betraktet fra steder og situasjoner som kanskje fremstår annerledes enn det de fleste har fått oppleve. Et eksempel er opprøret i Paris i 1968.

Annonse
Annonse
Annonse