Foto

Foto: Karin Lenk.

Stemmer fra Sápmi

Publisert: 29. september 2022 kl 10.26
Oppdatert: 29. september 2022 kl 10.26

­Samene har blitt tvangsflyttet, de har mistet retten til landområdene sine, blitt plassert i internater og utsatt for rasebiologi. Språket deres har blitt fortrengt, og de har blitt beskrevet som primitive og eksotiske. Hvordan påvirker denne historien samene, og hvordan står det egentlig til i de samiske samfunnene i dag?

«Stemmer fra Sápmi. Beretninger fra et stjålet land» er en samling av over tjue tekster om det å bli berøvet sin identitet, vokse opp uten å kunne sitt eget språk, om ikke å bli oppfattet som samisk nok - tekster om å bære på flere kulturelle identiteter, og om undertrykkelse og motstand før og nå.

Samene er et av verdens urfolk og hadde sitt hjem i Sápmi lenge før nasjonalstatene fantes. Landområdet deres er grenseoverskridende og strekker seg over Norge, Sverige, Finland og Russland. De har en kollektiv historie og felles hukommelse. Stemmer fra Sápmi er en mosaikk av erfaringer og drømmer om en annen fremtid. 

«Stemmer fra Sápmi. Beretninger fra et stjålet land» er oversatt fra svensk av Inger Sverresson Holmes. 

Om forfatterne

Patricia Fjellgren (f. 1976) har arbeidet med revitaliseringen av samiske språk og ble tildelt Svenska språkrådets Minoritetsspråkspris i 2017.

Malin Nord (f. 1973) er forfatter og dramatiker og inngår i Rådet for samisk litteratur i Författarförbundet i Sverige.

Saken fortsetter under annonsen

Ledige stillinger – kulturjobb