Her presenterer Aschehoug forlag høstlisten på en pressekonferanse i representasjonsboligen i 2021. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Jubelår for Aschehoug

Publisert: 12. juli 2022 kl 12.01
Oppdatert: 12. juli 2022 kl 12.01

Resultatet før skatt beløp seg til 159 millioner kroner, mot 48 millioner året før. Resultatet er positivt påvirket av gevinster og utbytte i forbindelse med salg av eierandeler, herunder salget av eierandelen i Forlagssentralen til Gyldendal, skriver nettstedet bok365..no

Morselskap i konsernet er H. Aschehoug & Co (W. Nygaard). Selskapet eier tre datterselskap hvorav to er operasjonelle: Universitetsforlaget og Forlaget Oktober.

Kraftig økning i forlagsinntekter

Forlagsvirksomheten i morselskapet økte sine salgsinntekter kraftig til 440 millioner kroner (353 millioner i 2020). Det var skolebokomsetningen som stod for det meste av oppgangen. Driftsresultatet i morselskapet viste likevel et underskudd på 32,8 millioner, mot et underskudd på 36 millioner året før. Morselskapet står for ulike støttefunksjoner som økonomi, IT og HR, til resten av konsernet.

Universitetsforlaget leverte atter gode regnskapstall for 2021. Omsetningen beløp seg til 179 millioner kroner og driftsresultatet til 31,8 millioner kroner. Universitetsforlaget utligner med dette det meste av driftsunderskuddet i morforlaget.

Det tredje datterforlaget, Forlaget Oktober viser godkjente tall. Omsetningen i fjor endte på 47,5 millioner kroner, mot 41 millioner i 2020. Driftsresultatet endte likevel i minus, om enn et ubetydelig underskudd.

Oppsummert blir forlagsvirksomheten i konsernet totalt å vise en omsetning på 646 millioner kroner (537 millioner i 2020). Driftsunderskuddet summerer seg med dette til litt over 3 millioner kroner.

Saken fortsetter under annonsen

Store finansinntekter

Grunnlaget for rekordoverskuddet stammer fra finansinntektene. Morselskapet solgte i fjor sine 50 prosent i Forlagssentralen på Langhus til Gyldendal, med en salgssum som trolig var på nærmere 100 millioner kroner.

Summen på alle Aschehoug-konsernets finansinntekter var på over 160 millioner kroner.

 

Ledige stillinger – kulturjobb