Olav Eikeland er aktuell med boken «På sporet av en syvende forfatning».

Olav Eikeland

– Hans tekster inneholder tanker som er utrolig viktige og helt nødvendige også i vår tid

Publisert: 24. mai 2022 kl 15.36
Oppdatert: 25. mai 2022 kl 13.51

 

Hvorfor har du skrevet denne boken?

– For å gi min personlige forklaring og fremstilling av den såkalte «kommunikative vending» i norsk arbeidslivsforskning i perioden 1980-2010, samt av betydningen for denne av en filosofisk forankring i historiske grunnbegreper.

Hva er de viktigste poengene som kommer frem?

– Betydningen både for demokrati og samfunnsforskning av kritisk og erfaringsbasert dialog i arbeidsfellesskap og betydningen av en filosofisk og metodologisk forankring av dette i historiske grunnbegreper.

Hvilke nye synspunkter og/eller teorier presenteres?

Saken fortsetter under annonsen

– Hvordan nærlesing av særlig Aristoteles' overleverte verk og dets innsikter omkring sammenhengen mellom dialog og erfaring er aktuelt for vår tids utfordringer og faktisk var en del av den kommunikative vending på Arbeidsforskningsinstituttet i den angjeldende perioden.

– Aristoteles er «bedre enn» Dewey når det gjelder forståelsen av hva erfaringslæring dreier seg om, og samtidig bedre enn Habermas når det gjelder forståelse av kritisk dialog som avgjørende for erfaringslæring.

Hvilke utfordringer møtte du underveis i arbeidet med bokprosjektet?

– Boken oppsummerer og beskriver forfatterens arbeid med en lang rekke utfordringer over en periode på 50 år.

Hva vil du oppnå med boken?

–  En redegjørelse for hvordan erfaringslæring kan kvalifiseres filosofisk og forskningsmessig som grunnlag for utvikling av teoretisk innsikt og forståelse, ved hjelp av «glemte innsikter» i antikkens dialogfilosofi. En redegjørelse for hvordan aristotelisk filosofi ble spilt inn i «den kommunikative vending» i norsk arbeidslivsforskning og utvikling av den norske samarbeidsmodellen.

Saken fortsetter under annonsen

– Forståelse for nødvendigheten av kompetanse i erfaringsutviklende, kritisk dialog for organisasjonslæring, bedriftsutvikling, innovasjon og for et fungerende demokrati.

Hva vil du at leseren skal sitte igjen med etter å ha lest den?

– En forståelse av hvorfor og hvordan bokens innhold er avgjørende viktig for å kunne finne konstruktive løsninger på vår tids utfordringer.

Kan du nevne én person du håper leser boken – og hvorfor?

–  Alle som er opptatt av den norske samarbeidsmodellens fortrinn.

Hvilken bok vil du anbefale andre å lese - og hvorfor?

–  Verker av Platon og Aristoteles fordi de er helt grunnleggende for alt senere, men samtidig representerer noe «helt annet» enn dominerende moderne «paradigmer».

Saken fortsetter under annonsen

Hvilken forfatter har betydd mye for deg – og hvorfor?

– Aristoteles, fordi hans tekster inneholder tanker som er utrolig viktige og helt nødvendige også i vår tid, og fordi hans tekster trenger en ny-fortolkning for at det radikale potensialet i disse skal avdekkes fra århundrer av overlagring av andre og utilstrekkelige tolkninger.

Hva er det viktigste du har lært under koronapandemien?

– At hjemmekontor har mange fordeler. :-)

 

Hvis du måtte velge?

Jo Nesbø – Karl Ove Knausgård

Espresso – Filterkaffe

Musikk – Podkast

Avis på papir – Avis på nett

Dagens Næringsliv – Klassekampen

Åsne Seierstad – Tor Bomann-Larsen

Lese bok – Høre bok

Sakprosa – Skjønnlitteratur

Film på kino – Film hjemme

Ved sjøen – På fjellet

 

Saken fortsetter under annonsen

Ledige stillinger – kulturjobb