Annonse
Vestlandshærens felttog i 1940 presenteres på nye måter i boka til tidligere historiker Erik Thomassen. Foto: Vigmostad & Bjørke
Derfor bok
«De valgte å slåss»

Presenterer en del av felttoget i 1940 på en ny måte

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

Hvorfor har du skrevet denne boken?

– Jeg har ønsket å presentere en del av felttoget i 1940 på en ny måte. Mer helhetlig, mer nøkternt og usminket beskrevet og med større vekt på menige soldater og siviles opplevelser enn i tidligere utgivelser.

Hva er de viktigste poengene i boken?

– Det norske nederlaget skyldtes våpenmessig underlegenhet, men også dårlig ledelse og mangelfull øvelse og opplæring både blant befal og soldater. Utfallet var uunngåelig, men kampen var likevel ikke fånyttes.

Hvilke nye synspunkter eller teorier presenteres?

– Det viktigste nye i boken er det brede perspektivet. Dette er en bok om felttoget som operasjon, hvordan det ble opplevd av de som deltok, og om hvordan sivilsamfunnet samvirket med militæret og ble påvirket av det som skjedde.

Hvilke utfordringer møtte du underveis i arbeidet med bokprosjektet?

– Den største utfordringen lå i å finne gode kilder ut over de som er tilgjengelige i offentlige arkiver.

Hva vil du oppnå med boken?

– Målet mitt er at boken skal innta en posisjon som standardverk på det området den omhandler, det vil si Vestlandshærens felttog i 1940.

Hva vil du at leseren skal sitte igjen med etter å ha lest boken?

– Jeg håper leseren sitter igjen med en bedre forståelse av hvordan felttoget i 1940 artet seg for de som deltok.

Hva gjorde at du fikk lyst til å sette i gang med et så stort prosjekt som å skrive en bok?

– Jeg har tidligere jobbet mye med utredninger av ulike slag og i denne sammenheng skrevet mye for andre. Nå synes jeg tiden var inne for skrive ut fra egen fagkunnskap og egne interesser.

Kan du nevne én person du håper leser boken – og hvorfor?

– Jens Stoltenberg. For det første fordi jeg tror det fortsatt kan være ett og annet å lære av det som skjedde i 1940, selv for en NATO-sjef; for det andre fordi jeg vet at han er interessert i krigshistorie og for det tredje fordi bestefarens hans var blant de som opplevde de hendelsene jeg skriver om.

Jens Stoltenberg er Erik Thomassens drømmeleser. Foto: Elin Vedvik

Hvilken bok du vil anbefale andre å lese – og hvorfor?

– «Nazismens idéunivers» av Carl Müller Frøland - fordi den fikk meg til å forstå at nazismen har en mye dypere forankring i tysk politisk og kulturell historie enn det historikere vanligvis har tillagt den.

Hvilken forfatter har betydd mye for deg – og hvorfor?

– Innenfor min sjanger er det vanskelig å komme utenom Antony Beevor - en betydelig krigshistoriker og samtidig en meget dyktig historieforteller. Vekslingen i perspektiv mellom det strategiske, det operative og det taktiske - hvor også de nederst i kommandorekken og sivile kommer til orde, har satt en ny standard for krigshistorisk litteratur.

Hvor henter du informasjonen om nye bøker fra?

– Fra media.

Hva er det viktigste du har lært under koronapandemien?

– At Norge har blitt vesentlig bedre på krisehåndtering siden 1940.

Hvis du måtte velge?
 

Jo Nesbø – Karl Ove Knausgård

Espresso – Filterkaffe

Musikk – Podkast

Avis på papir – Avis på nett

Skavlan – Lindmo

Dagens Næringsliv – Klassekampen

Åsne Seierstad – Tor Bomann-Larsen

Lese bok – Høre bok

Sakprosa – Skjønnlitteratur

Film på kino – Film hjemme

Ved sjøen – På fjellet

 

Erik Thomassen (67)

 • Yrke: Pensjonist
 • Utdannelse: Cand. philol. med historie hovedfag
 • Bosted: Nøtterøy
 • Aktuell med: «De valgte å slåss»
 • Forlag: Vigmostad & Bjørke
 • Antall sider: 550
Annonse
Annonse

Erik Thomassen (67)

 • Yrke: Pensjonist
 • Utdannelse: Cand. philol. med historie hovedfag
 • Bosted: Nøtterøy
 • Aktuell med: «De valgte å slåss»
 • Forlag: Vigmostad & Bjørke
 • Antall sider: 550
Annonse