Annonse
Espen Søbye har skrevet en motbok til de tre historikernes motbok av Marte Michelets "Hva visste hjemmefronten?" Foto: Berit Roald / NTB

Espen Søbye inviterer til ny debatt om hjemmefronten og norske jøder med en «motbok til motboka»

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

Forfatter Espen Søbye mener det er naivt å tro at man kan få en nøytral og objektiv virkelighetsbeskrivelse av norsk okkupasjonshistorie. Han kommer nå med en «motbok» til de tre historikerne Mats Tangestuen, Bjarte Bruland og Elise B. Berggrens «motbok» til Marte Michelets omdiskuterte bok «Hva visste hjemmefronten?».

I boka si «Hva vet historikerne?», hevder Søbye å påvise metodiske svakheter hos de tre historikerne, problematiserer flere av konklusjonene deres og markerer samtidig tydelig støtte til Marte Michelets prosjekt.

Søbye spesielt kritisk til hvordan de tre historikerne forholder seg til historiske kilder, og belyser dette ved å introdusere begrepet «sannhetsmaskin» om deres fremgangsmåte.

– De bruker en gammel modell som likner på naturvitenskapens hypotetisk-deduktive metode. Det eneste de gjør, er å teste teorier og hypoteser mot ulike kilder og opplysninger, sier Søbye til Klassekampen.

Han påpeker at den empirien vi har om norsk okkupasjonshistorie består av alt fra kjensgjerninger, fortellinger, teorier og minner. Dette innebærer at vi må forholde oss kritisk til dette kildematerialet, mener Søbye.

Annonse
Annonse
Annonse