Annonse
Marte Michelet svarer på kritikken boka hennes «Hva visste hjemmefronten?» har fått de siste ukene. Foto: Berit Roald/NTB
Marte Michelet

Svarer på kritikken

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

Marte Michelet svarer i dag på kritikken rettet mot henne i en kronikk publisert i Klassekampen, Aftenposten og Dagsavisen under tittelen «Vi kunne ha vært allierte». I et intervju med Dagsavisen sier hun at hun ikke tar lett på feil, men at at det ikke er hold i anklagene. 

– De tilbakeviser ikke mine hovedfunn. Gjentatte ganger kommer de med fullstendig avsporende innvendinger som de presenterer som alvorlige feil. Det er ikke hold i anklagene de retter mot min bok, sier Michelet om Berggren/Bruland/Tangestuen.

Hun stiller seg helt uforstående til hvorfor forfatterne av motboka «Rapport frå ein kritisk gjennomgang ...» gjør det hele om til det hun kaller en krig. I stedet mener hun de burde hatt det samme målet - nemlig å belyse de norske jødenes skjebne under andre verdenskrig best mulig.

Hun mener motboka ble til for å finne feil i hennes bok. Dette synes hun er synd, da de i stedet kunne vært allierte i utforskningen.

I debatten som har gått etter at Berggren, Bruland og Tangestuen publiserte motboka si tidligere i høst har Michelets arbeid blitt kalt bl.a. «sjusk», «brunbeising av fortida» og «systematisk forfalskning» i den offentlige debatten.

Michelet sier hun først vil svare på kritikken i kronikkform, for så skrive en omfattende artikkel i Prosa, medlemsbladet for Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening.

– I Prosa skal jeg gå grundig gjennom hvorfor jeg mener kritikken fra Berggren/Bruland/Tangestuen bommer på nesten alt. Så har jeg skrevet en kronikk der jeg går løs på flere av eksemplene fra Berggren/Bruland/Tangestuen. Som antallet jødiske flyktninger sammenlignet med antallet studenter som flyktet, som var et tema på Dagsnytt 18. Der imøtegår jeg det kritikerne har framstilt som alvorlige feil. Jeg synes kritikerne mine her har gjort et svakt arbeide. Fordi de gjør sitt beste for å finne feil hos meg, tar de feil selv.

En av forfatterne, Elise Berggren avviser til Dagsavisen at de har gått til krig. Hun sier de har dokumentert alvorlige feil i en sakprosabok, innenfor en kildekritisk tradisjon. Hun mener det må være rom for å gjøre det uten å bli stemplet med polariserende merkelapper.

Hun avviser også at målet med deres bok var å finne feil, og mener at Michelet kommer med en alvorlig anklage som må begrunnes hvis hun påstar de har gjort noe annet enn å forske med åpne øyne. 

Berggren sier hun og sine medforfattere ser frem til artikkelen i Prosa og håper den kan bidra til å bringe debatten inn på deres våre funn. 

 

Annonse
Annonse
Annonse