Annonse
Norges satsning på bokmessen i Frankfurt har gitt positive resultater. Foto: Heiko Junge/NTB

Norge som gjesteland i Frankfurt evaluert – fikk positive ringvirkninger

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

Det kom positive ringvirkninger ut av at Norge gjestet Bokmessa i Frankfurt i fjor, som såkalt hovedland.

Gjestelandsatsingen er nå evaluert av Samfunnsøkonomisk analyse (SØA).

– Jeg er glad for at vi nå ser at satsingen på boksmessa i Frankfurt var vellykket. Både for norsk litteratur, men også for andre kunstfelt som har kunnet styrke sin posisjon internasjonalt. Det inspirerer til å fortsette med satsing på å nå ut i verden med norsk kunst og kultur, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

At gjesterollen har bidratt til profilering og relasjonsbygging er allerede nå merkbart, mens langsiktige effekter i form av eksport av norsk kunst og kultur er for tidlig å vurdere, fremgår det av analysen.

Her fremgår det videre at satsingen har vært med på å etablere nye nettverk, samt å styrke eksisterende – både kulturelt og politisk.

Satsingen ble organisert av NORLA, som hadde et samlet budsjett på 52 millioner kroner. Av dette var 30 millioner statlige tilskudd.

Annonse
Annonse
Annonse