Annonse
Stadig flere forfattere velger selvpublisering istedenfor å publisere gjennom et forlag på tradisjonelt vis. Bokhandelen Ark er i ferd med å uvikle en selvpubliseringsportal for forfattere. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Forfatterforbundet offentliggjør medlemsliste

1 av 3 er selvpubliserte

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

 

Forfatterforbundet velger for første gang i løpet av sin knapt to år lange levetid å offentliggjøre medlemslisten. Saken ble først omtalt i Klassekampen.

En gjennomgang utført av avisa viser at rundt en tredel av forbundets 316 offentliggjorte medlemmer, er selvpubliserte forfattere.

Lederen for forbundet, Eystein Hanssen, opplyser til avisa at en økende andel forfattere ønsker å ha kontroll over egen publisering. Årsakene kan være at man bevisst ønsker å være uavhengig, at man ikke har andre publiseringsmetoder eller at man vil ha en større del av inntektene, påpeker Hanssen.

Norges største selvpubliseringsforlag heter Kolofon, og har de siste tre årene gitt ut mellom 150 og 200 titler i året.

Totalt har Forfatterforbundet over 400 medlemmer, men ikke alle har publisert materiale og er foreløpig «aspirantmedlemmer». Andre forfattere har spesifikt bedt om å ikke få navnet sitt publisert, skriver Klassekampen.

Vil gi prosjektstøtte

Fra neste år ønsker Forfatterforbundet å kunne dele ut prosjektstøtte på inntil 25.000 kroner i året. I tillegg ønsker forbundet å tildele arbeidsstipend til kortere prosjekter på tre, seks og tolv måneder.

Men Forfatterforbundet og de fire øvrige organisasjonene i Norsk Forfatter- og oversettelsesforbund (DNF) må bli enige om hvordan midlene som tildeles av Kulturdepartementet skal fordeles. Denne potten har årlig vært på rundt 24 millioner kroner. Forhandlingene mellom organisasjonene har pågått siden februar, men foreløpig ikke landet på noen avgjørelse.

Det skal ikke være en medvirkende faktor at søkerne allerede har blitt publisert. Enhver søknad om stipend skal behandles helthetlig, understreker Eystein Hanssen ovenfor Klassekampen.

Annonse
Annonse
Annonse