Nasjonalbiblioteket Åpner dørene forsiktig igjen.
Nasjonalbiblioteket

Pandemier og pest står på høstprogrammet til Nasjonalbiblioteket

NTB
Publisert: 19. august 2020 kl 15.04
Oppdatert: 20. august 2020 kl 09.58

Det sier avdelingsdirektør for kulturformidling, Eline Skaar Kleven, i en pressemelding.

Pest og pandemi i kulturhistorien, Norge tiår for tiår etter spanskesyken – og Jens Bjørneboes 100-årsjubileum. Det er stikkord for programmet når Nasjonalbiblioteket igjen inviterer til arrangementer på Solli plass. Men alle arrangementer vil fortsatt sendes digitalt, og Nasjonalbiblioteket følger alle retningslinjer fra regjeringen og FHI i publikumsmottaket.

– Vi har fått mange nye publikummere med de digitale arrangementene våre i koronaperioden, og vi er glade for at vi har kunnet opprettholde en så omfattende kulturformidling, forteller Kleven.

Nå håper arrangørene på stor interesse, blant annet for et prosjekt der en forskningsgruppe er etablert for å undersøke materiale og historier knyttet til pest og pandemi gjennom kulturhistorien.

Resultatene fra dette arbeidet vil blant annet presenteres i en digital serie med samtaler ledet av nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre. Blant temaene som belyses, er hvordan pest og pandemi har manifestert seg i litteratur og visuelle framstillinger og hvordan pandemier har påvirket vår kunnskap om og holdning til folkehelse, medisin og samfunnsansvar.

På grunn av krav til smittesporing må publikum hente gratisbillett på nb.no i forkant av sitt besøk, fremgår det av pressemeldingen.