Flere ansatte skal være misfornøyde med de mange deltidsstillingene ved Deichanske bibliotek i Oslo. Toril Høimyr (bildet) er leder for Deichmanklubben Fagforbundet og sier klubben vil jobbe med problemstillingen til høsten. Her er Høimyr avbildet under åpningen av nye Deichman i Bjørvika.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Misnøye over Deichmans mange deltidsstillinger

Ine Schwebs
Publisert: 26. juni 2020 kl 09.37
Oppdatert: 24. november 2021 kl 02.57

Klassekampen har gjennomgått deltidsstillingene ved Deichman: Ved utgangen av februar i år, var 130 deltidsansatt ved Deichman – og bare 77 av disse var fast ansatt.

Sist fredag – 19. juni – utlyste Oslo-biblioteket ti nye, faste stillinger som biblioteksbetjenter. Stillingsprosenten var på mellom fire og ti prosent.

Allerede er 38 prosent av de ansatte ved Deichman deltidsansatte, ifølge tall fra Oslo kommunes statistikkbank. 130 av totalt 345 stillinger er deltidsstillinger.

Det høye antallet deltidsstillinger strider med byrådserklæringen til Arbeiderpartiet, SV og MDG. Av den fremkommer det at «i kommunen skal heltid være en rettighet for alle og deltid et valg», «stillinger i hovedsak skal lyses ut som hele, faste stillinger», og at kommunen skal «gi deltidsansatte tilbud om heltidssamtale».

Flere ansatte Klassekampen har vært i kontakt med reagerer på praksisen som skal strekke seg tilbake til 2017. Biblioteksjef Knut Skansen i Deichman opplyser til avisa at de i 2017 opprettet flere deltidsstillinger for å løse utfordringer med å få dekket nok helgevakter å sykefravær.

Skansen sier også at Deichman allerede er i ferd med å gå bort fra modellen med mange deltidsstillinger.

Leder Toril Høimyr i Fagforbundets klubb ved Deichman er ikke fornøyd med situasjonen:

Saken fortsetter under annonsen

– På generelt grunnlag syns vi det er for mange små deltidsstillinger ved Deichman, og ønsker flere heltidsstillinger og større deltidsstillinger, sier hun til Klassekampen og understreker at problemstillingen er noe klubben skal jobbe med til høsten.