200 skolebibliotek er plukket ut til en ny forsøksordning, som vil gi unge lesere 120 titler årlig - i spennet skjønnlitteratur og fagprosa til tegneserier.

NTB scanpix

200 skolebibliotek plukket ut blant 509 søkere – vil få 120 titler i året

NTB
Publisert: 31. januar 2020 kl 15.45
Oppdatert: 31. januar 2020 kl 15.45

De er plukket ut til å være med i Kulturrådets nye forsøksordning, der de får tilsendt 120 nye titler i året i spennet skjønnlitteratur, sakprosa – og tegneserier.

Hele 509 skolebibliotek over hele landet søkte om å få bli med i den treårige forsøksordningen. Oslo, Akershus, Rogaland og Trøndelag fikk flest søkere med, ifølge pressemeldingen.

Kulturrådet vektla blant annet dagens bruk og ressurser, om skolen har en skolebibliotekar, om biblioteket brukes aktivt av skoleklassene, og tilgjengelighet.

– Bibliotekenes behov for bøker og entusiasmen til de bibliotekansvarlige rundt forsøket har vært overveldende. Samtidig har det vært utfordrende å fordele bøkene når det er så tydelig at så mange søkere har behov for dem.

Det sier rådsmedlem Anne Oterholm, som også leder Kulturrådets faglige utvalg for litteratur.