iStock Isbjorn

Slik bruker du kredittkort fornuftig

Av: Leading Web Solutions
Publisert: 19. mai 2021 kl 16.02
Oppdatert: 3. mars 2022 kl 14.59

 

Slik bruker du kredittkort fornuftig

 

Når dette skrives har den norske befolkningen omtrent 52 milliarder i gjeld fra kredittkort samlet sett. Dette er rentebærende gjeld med en gjennomsnittlig nominell rente på cirka 20%. Det blir penger av slikt. Som betalingsmiddel har kredittkortene mange fordeler, men da er det om å gjøre å unngå de dyre kostnadene.

Ved å bruke kortet fornuftig kan du redusere eller eliminere rentene og gebyrene. Det kan også regnes som fornuftig å bruke kredittkortet i de situasjonene der du får bedre forbrukerbeskyttelse, samt når du får unike fordeler som kan spare deg for penger. 

Beregning av renter på kredittkort

Alle norske kredittkort har en såkalt rentefri periode som gjelder når du bruker kortet til å betale for en vare eller en tjeneste. Slik virker rentefritaket:

 

●      Hvis du betaler hele utestående saldo innen forfall på fakturaen slipper du renter.

●      Hvis du betaler kun deler av utestående saldo beregnes det vanligvis renter fra transaksjonsdato.

●      Hver hele måned er en fakturaperiode.

●      Fakturaen for perioden forfaller vanligvis enten den 15. eller 20. neste måned, for eksempel saldo for alle kjøp i januar forfaller 15. eller 20. februar.

 

Du kan dermed unngå rentekostnadene ved å alltid gjøre opp hele regningen i tide. Når du kjøper en vare eller tjeneste er det heller ingen gebyrer å betale. Hvis kredittkortet da ikke har årsavgift er det mulig å bruke det helt gratis.

På nettsiden Kredittkortinfo.no kan du sammenligne flere kredittkort på det norske markedet. Der finner du også nyttige tips rundt kredittkortbruk. 

Låneeksempel: Eff.rente 17,1 %, 15.000,- o/12 mnd, kostnad: 1.323, Totalt: 16.323

Hva med kontanter?

Rentefritaket gjelder ikke for det som er definert som kontantbruk. Dette innbefatter naturligvis uttak i minibank og over skranke. Det regnes i tillegg som kontantbruk når du betaler en regning med kredittkortet, overfører penger fra kredittkontoen, og når du betaler på Posten, inkludert Post-i-butikk.

Rentene løper da fra transaksjonsdato frem til summen er gjort opp.

Fornuftig og økonomisk bruk av kredittkort tilsier dermed at du bør unngå alle transaksjoner som defineres som kontantbruk.

Når er kredittkort egnet?

Å bruke kortet smart er som vi ser ensbetydende med å unngå de relativt høye kostnadene kortet kan medføre. Dernest er det om å gjøre å utnytte fordelene i kortet. Fordelene går først og fremst på det at du har bedre forbrukerbeskyttelse med kredittkort enn andre betalingsformer.

Transaksjoner der kredittkort anbefales:

 

●      Når du kjøper kapitalkrevende varer.

●      Betaling i utlandet.

●      Betaling når du kjøper varer eller tjenester på nett.

 

Vi skal se nærmere på alle tre situasjonene der kredittkort egner seg, men først ta for oss lovgrunnlaget som gjør at kredittkjøp gir deg bedre forbrukerbeskyttelse. 

Loven på din side

Kredittlovens § 54 b. sier at dersom den som bruker kreditten (eieren av kortet) har et legitimt pengekrav mot selgeren (der du brukte kortet), kan kravet også rettes mot kredittyteren (kredittkortselskapet eller banken). For at du skal kunne gjøre dette må du først ha prøvd å løse reklamasjonen med selgeren. Hvis selgeren av en eller annen grunn ikke ordner opp, og når kravet er legitimt, kan du dumpe ansvaret i fanget på kredittselskapet.

Eksempel:

 

●      Du kjøper en datamaskin på nett og betaler med kredittkortet.

●      Av en eller annen grunn får du ikke maskinen du betalte for, eller det er feil ved den.

●      Du reklamerer eller retter et pengekrav mot selgeren.

●      Selgeren retter ikke feilen.

●      Du kan da rette kravet mot kredittyteren.

 

Kredittloven gjør at risikoen for å tape penger ved konkurser, feil leveranser, feil på produkt, svindel eller lignende er betydelig lavere enn når du betaler på andre vis. 

Betaling av kapitalkrevende varer

Fordelen med et kredittkort når du kjøper noe dyrt er ikke bare det at du er bedre sikret dersom du skal reklamere på produktet. Det går også på det at du ikke risikerer å tømme din egen bankkonto, kan man lese på Remember.no

Vi kan bruke det samme eksempelet som ovenfor der du kjøpte en datamaskin. La oss anta at maskinen er dyr, og du trenger den raskt i forbindelse med studier eller jobb.

 

●      Hvis du betalte kontant risikerer du i verste fall å tape pengene dersom selgeren ikke oppfyller sine forpliktelser.

●      Selv om selgeren skulle gjøre opp kan dette ta lang tid.

●      Samtidig har du kanskje brukt opp likviditeten din fordi du betalte med egne penger.

●      Du risikerer dermed å ikke få skaffet deg datamaskinen du trengte i tide.

 

Hadde du betalt med kredittkort ville sannsynligvis det hele løst seg mye raskere. I tillegg har du muligheten til å skaffe deg en annen maskin i påvente av at saken skal løse seg, fordi du tømte ikke din egen konto da du opprinnelig betalte for maskinen. 

Betaling på nett og i utlandet

Det samme prinsippet gjelder når du betaler for varer og tjenester i utlandet eller på nettet. Mulighetene ved reklamasjon eller pengekrav er bedre. I tillegg har du mer tid på deg til å sjekke at du faktisk ble trukket for det riktige beløpet. Du bruker ikke dine egne penger før en stund etterpå, det vil si når du gjør opp regningen fra kredittselskapet. Frem til du gjør dette er det kredittselskapets penger som er i spill.

Å få oppgjør for feil når transaksjonen foregikk i utlandet eller på nett kan rett og slett være vanskeligere enn når butikken ligger fysisk i hjemlandet ditt.

Andre fordeler 

Selv om dette ikke er like viktig i de fleste sammenhenger er det også andre fordeler med enkelte kredittkortbetalinger. Mange av kortene gir deg rett til unike rabatter og såkalte Cashback-ordninger, det vil si en viss sum penger tilbake. Det er også vanlig at reiseforsikring er inkludert hvis du bruker kortet til å kjøpe reisebillettene med.

Hva du får rabatt på, og størrelsene på rabattene varierer en god del. Det lønner seg å sjekke hva som er inkludert i fordelsprogrammene før du velger kredittkort. Husk uansett at rabatter og gratis forsikring bli mindre eller ingenting verdt dersom du ikke unngår rentekostnadene på kjøpet.