Medietilsynet ønsker at distributørene av kinofilmer selv skal sette aldersgrense på filmene.
Terje Bendiksby / NTB

Medietilsynet vil at distributørene skal sette aldersgrense på kinofilmer

Publisert: 19. mars 2021 kl 07.48
Oppdatert: 19. mars 2021 kl 07.48

Medietilsynet ønsker at distributørene av kinofilmer selv skal sette aldersgrense på filmene, men vil beholde ansvaret for å utvikle retningslinjer.

– Da får vi en likebehandling av filmer og program uavhengig av hvilken plattform de blir vist på, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Dersom distributørene setter aldersgrensene, mener Velsand at Medietilsynet i så fall kan frigjøre ressurser som kan brukes mer hensiktsmessig – blant annet til arbeidet med å styrke den kritiske medieforståelsen blant barn og ungdom.

Selv om ansvaret for aldersgrensene på kinofilmer blir flyttet til distributørene, ønsker Medietilsynet selv å beholde ansvaret for å utvikle retningslinjer og rettledning for hvordan grensene skal settes.

De ønsker også å ha kontroll med at bransjen setter aldersgrenser i tråd med retningslinjene.

– Dette er viktig for å sikre lik praksis også videre framover, sier Velsand.

Tidligere denne uken gikk Medieskadelighetsutvalget inn for det samme da de la fram en utredning om vern av barn og unge mot skadelig medieinnhold.

Saken fortsetter under annonsen

Kulturdepartementet skal nå avgjøre hvordan forslagene fra Medieskadelighetsutvalget og Medietilsynet skal behandles videre.

Ledige stillinger – kulturjobb