Annonse
eldre_mann_og_k.jpg
Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at eneromsdekningen i 2010 var på 93,3 prosent i landets kommuner. Det er en nedgang i forhold til 2009.

20 år med løfter om enerom til eldre

Avisen VG har forsøkt å kontakte tidligere helseminister Gudmund Hernes, for å få en kommentar om disse løftebruddene. Ifølge avisen har Hernes ennå ikke tatt seg bryet med å svare.

Det samme gjelder Werner Christie, også han tidligere helseminister fra Arbeiderpartiet.

Kjell Magne Bondeviks kommentar til samme avis var som følger:

– Det må dere spørre de som har styrt etter 2005 om.

Tidligere helseminister Ansgar Gabrielsen (H) vil heller ikke kommentere løftene.

Dagfinn Høybråten, tidligere helseminister og sosialminister får avisen imidlertid i tale:

– Både tidligere helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hansen og jeg ville innføre denne verdighetsgarantien og de nye forskriftene om enerom for å motvirke at kommunene kunne nekte sykehjemsbrukere enerom av økonomiske grunner. Da skal ikke en eller annen kommunal rådmann eller helsesjef kunne nekte noen som trenger det, enerom, sier Høybråten til VG.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at eneromsdekningen i 2010 var på 93,3 prosent i landets kommuner. Det er en nedgang i forhold til 2009.

Annonse
Annonse
Annonse